Instanties inlichten na een overlijden

Waar moet ik een overlijden als eerste doorgeven?

Binnen vijf dagen moet er aangifte van overlijden worden gedaan bij de gemeente waar uw dierbare was ingeschreven. U kunt dit zelf doen, maar u kunt dit ook overlaten aan de begrafenisondernemer. De gemeente verwerkt dit in de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), waarin alle persoonsgegevens van de inwoners van Nederland in staan. De gemeente geeft vervolgens een overlijdensakte uit en informeert andere overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, het UWV, de SVB en Dienst Uitvoering Onderwijs. Publieke instanties inlichten na een overlijden is dus niet nodig.

Moet ik andere instanties inlichten na een overlijden?

Private instanties worden helaas niet door de gemeente geïnformeerd. Denk hierbij aan nutbedrijven, verenigingen, tijdschriften, social media etc. Om te voorkomen dat deze abonnementen , contracten en/of (social media) accounts doorlopen, moet u als nabestaande deze instanties inlichten na een overlijden.

Closure: instanties inlichten na een overlijden

Hoe kan ik deze instanties inlichten na een overlijden?

Closure ondersteunt u door alle instanties namens u in te lichten en alles volgens uw wens af te ronden. Hiermee bespaart u uzelf ±10 uur werk, doorlopende kosten, en bovenal doorlopende confrontatie met uw verlies. In een transparant overzicht kunt u precies volgen wat wij voor u afronden. Ook kunnen we u helpen met het creëren van een overzicht van alle af te ronden diensten. Kijk hier voor meer informatie over hoe deze dienst u kan helpen.

Per bedrijf is het proces om een overlijden door te geven anders. Dit kan bijvoorbeeld via een webformulier, telefonisch, per mail of per post. Deze inconsistentie, in combinatie met het vaak grote aantal abonnementen, contracten en accounts dat een dierbare achterlaat, maakt dat het afronden van de digitale nalatenschap veel tijd kost. Wij nemen dit werk voor u uit handen, zodat u uw tijd niet aan deze administratieve rompslomp hoeft te besteden.

Bij Closure licht op u op één centrale plek alle instanties in van het overlijden

Checklist

Selecteer welke diensten u wilt beëindigen of over wilt nemen en per wanneer.

Registreren

Maak een account aan om de voortgang te bekijken en extra diensten toe te voegen.

Gegevens

Vul de gegevens van de overledene in. U heeft geen wachtwoorden of ID-nummers nodig.

Of lees hier meer over hoe het werkt

Zijn er instanties die ik met prioriteit op de hoogte moet brengen van het overlijden?

Na een overlijden is het verstandig de bank zo snel mogelijk in te lichten over het overlijden van uw dierbare. Dit doet u via Closure. De rekeningen kunnen dan geblokkeerd worden, zodat de nalatenschap goed verdeeld kan worden. Op een later tijdstip kunt u vervolgens beslissen hoe u alle bankzaken wilt afwikkelen.