Rotterdam, 7 december 2018

Gisteravond stond Closure, hét online platform voor het afronden van abonnementen, contracten en accounts na een overlijden, op het podium van TEDxAmsterdamWomen. De uit de top van het bedrijfsleven riepen 3 start-ups uit als meest inspirerende start-ups geleid door vrouwen. “Closure is een schaalbare oplossing voor een wereldwijd voorkomend en herkenbaar probleem.”

“Nabestaanden hebben na een overlijden tijd nodig voor de emotionele verwerking. Meestal heb je dat onvoldoende, omdat je het moet combineren met allerlei administratieve zaken die afgehandeld moeten worden.”, aldus Chantal van der Velde, co-founder van Closure. Een belangrijk onderdeel van de nalatenschap is het afhandelen van de doorlopende abonnementen, contracten en accounts. Alle bedrijven en instellingen die je tegenkomt in de post, mail en bankafschriften moet je informeren over het overlijden. Dit gaat over traditionele zaken als telefonie, gas/water/licht, goede doelen en bankzaken tot aan online accounts en sociale media. Daar komt het nodige bij kijken, beaamt iedereen die het heeft meegemaakt.

Centraal Meldpunt Overlijden

Closure ondersteunt nabestaanden door hen één centraal meldpunt te bieden voor het informeren van die organisaties na een overlijden. Op het platform kan je als nabestaande snel en eenvoudig alle bedrijven selecteren die je wilt informeren. Closure neemt vervolgens de automatisch afhandeling van alle contracten uit handen.

Netwerk van bedrijven

Het online platform berust op actieve samenwerkingen met bedrijven. “Zo kunnen we niet alleen nabestaanden helpen, maar ook het proces voor bedrijven die de abonnementen aanbieden gemakkelijker maken. Ook verrijken zij hun eigen opzegproces, door nabestaanden door te verwijzen naar het Closure platform, dat is echt social corporate responsibility,” zegt co-founder Graciëlla van Hamersveld. Met een aantal vooruitstrevende bedrijven hebben wij al honderden nabestaanden in Nederland geholpen. De ambitie is om dit netwerk internationaal uit te breiden, zodat wij families wereldwijd in deze moeilijke periode kunnen ondersteunen.

Bridging the Gap

TEDxAmsterdamWomen is toonaangevend voor startende, vrouwelijke entrepreuneurs. ‘Wij bieden vrouwen een podium en een kans om hun dromen en ideeën om te zetten in succesvolle bedrijven’, aldus  Marian Spier, oprichter van TEDxAmsterdamWomen. Closure doet dit jaar’s thema ‘Bridging the Gap’ recht toe door de connectie te vormen tussen nabestaanden en bedrijven. Een schaalbare oplossing, waar iedereen van profiteert.

Op 6 december presenteerde Closure op het podium van TEDx, samen met de andere start-ups Venopi en CodeGorilla. Alle drie de innovaties zijn geïnspireerd en worden geleid door vrouwen, met als doel een verschil te maken in de wereld.

 

TEDx finale

- English version -

Closure on the TEDx stage to tackle a global problem.

Last night Closure, the online platform for ending subscriptions, contracts and accounts after someone passes away, presented on the stage of TEDxAmsterdamWomen. 3 start-ups were selected as the most inspiring start-ups led by women. "Closure is a scalable solution for a globally occurring and recognizable problem."

"If someone passes away, relatives need time to process it. Too often relatives lack time, because the have to combine it with all sorts of administrative matters that need to be dealt with", says Chantal van der Velde, co-founder of Closure. An important part of the inheritance is the handling of the ongoing subscriptions, contracts and accounts. All companies and institutions that you come across in the mail, email and bank statements must be informed. This concerns traditional subscriptions such as telecom, utilities, charities and banking affairs, but also online accounts and social media. A heavy burden, according to everyone who experienced it.

Single contact point

Closure helps relatives by providing them a single point of contact for informing those organizations about the loss of their beloved one. As a relatives, you can quickly and easily select all companies on the platform that you want to inform. Closure takes automatically care of ending all the contracts.

Network of companies

The online platform is based on active collaborations with companies. "This way we can not only help relatives, but also make the process easier for companies that offer the subscriptions. In addition they enrich their own termination process by referring relatives to the Closure platform, that’s what we call social corporate responsibility, "says co-founder Graciëlla van Hamersveld. We have already helped hundreds of relatives in the Netherlands with a number of innovative companies. The ambition is to expand this network internationally, so that we can support families worldwide during this difficult period.

Bridging the Gap

TEDxAmsterdamWomen is leading for starting, female entrepreuneurs. 'We offer women a platform and an opportunity to turn their dreams and ideas into successful companies,' says Marian Spier, founder of TEDxAmsterdamWomen. Closure does this year's theme 'Bridging the Gap' right by forming the connection between relatives and companies. A scalable solution everyone benefits from.

On December 6th, Closure presented on the TEDx podium, together with the other start-ups Venopi and CodeGorilla. All three innovations are inspired and guided by women, with the aim of making a difference in the world.

Categorieën: Praktische zaken