Stap 1: Registratie

Om de dienst af te nemen, moet u een account aanmaken. In uw account kunt u inzien wat de status is van uw wijziging per bedrijf. Ook kunt u hier op elk gewenst moment extra diensten toevoegen.

Stap 2: Checklist

In onze uitgebreide checklist selecteert u de diensten waar uw dierbare een abonnement, contract of account heeft. Per dienst kunt u kiezen of u het wilt beëindigen of overzetten op een andere naam én per wanneer u deze wijziging in wilt laten gaan.

Stap 3: Gegevens

U heeft geen wachtwoorden, gebruikersnamen of ID nummers van uw dierbare nodig. Wij vragen alleen om:

- Persoonsgegevens zoals naam, adres en woonplaats, e-mail adres(sen) en telefoonnummer(s)
- Overlijdensakte (verificatie van het overlijden van uw dierbare)
- iDEAL transactie (verificatie van u)

De gegevens die u ons verschaft worden vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Uw abonnementen op één centrale plek opzeggen?

Welke abonnementen kunnen jullie opzeggen?

Na het overlijden van een dierbare zijn er een heel aantal zaken die moeten worden opgezegd of gewijzigd. Met onze checklist voor nabestaanden kunnen we u daarbij ondersteunen. Wij helpen u met het abonnement opzeggen en/of wijzigen bij meer dan 1000+ bedrijven en instanties in de volgende categoriëen:

- Social media
- Online accounts
- Betaal instellingen
- Verzekeringen
- Mobiele telefonie
- TV, internet, telefonie
- Energie
- Water
- Kranten en tijdschriften
- Vervoer
- Goede doelen
- Loterijen
- Omroepen
- Opleidingen
- Politieke partij
- Postorderbedrijven
- Sport en hobbies
- Overigen

Wij begrijpen dat u misschien niet inzichtelijk hebt waar de overledene allemaal een abonnement of contract heeft. Ons proces is zo opgezet dat we gezamenlijk overzicht voor u creëren.

Start met opzeggen

Wat is overzetten van een abonnement?

In sommige gevallen wilt u als nabestaande een abonnement, contract of account niet opzeggen, maar wilt u hem overzetten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het overlijden van uw partner of wanneer een nabestaande in de woning van de overledene achterblijft. Indien mogelijk, kunnen wij u hierbij ondersteunen. Aan de hand van uw gegevens doen wij een wijziging van de tenaamstelling op een abonnement, contract en/of accounts.

Start met het informeren van bedrijven

Voorbeelden
Bij een abonnement voor mobiele telefonie kunt u vaak kiezen uit drie opties voor het abonnement:
1. Stopzetten
2. Door laten lopen met naamswijziging
3. Omzetten naar PrePaid

Bij energiecontracten kunt u vaak kiezen uit twee opties voor het contract:
1. Stopzetten
2. Door laten lopen met naamswijziging

Welke gegevens hebben jullie van mij nodig?

Om de abonnementen of contracten op te zeggen bij de bedrijven en instanties, vragen wij om de volgende gegevens:
- Persoonsgegevens van de overledene
- Persoonsgegevens van u als nabestaande en contactpersoon
- De akte van overlijden

Start met opzeggen

Wanneer u een abonnement of contract wilt wijzigen, kan het voorkomen dat wij u vragen om additionele informatie aan te leveren. Denk bijvoorbeeld aan de meterstanden voor het wijzigen van een energiecontract.

Wij hebben een scherp oog voor veiligheid en privacy rondom uw gegevens. We begrijpen dat u voorzichtig om wilt gaan met de akte van overlijden. Om abonnementen en contracten op te zeggen is deze echter wel nodig. Vrijwel alle bedrijven en instanties verlangen dat dit document naar hen opgestuurd wordt bij een melding van een overlijden. Dit is maar goed ook, anders kon iedereen zomaar uw abonnementen en contracten opzeggen.

Hoe gaan jullie met mijn gegevens om?

Onze dienst draait om vertrouwen. Daarom hebben wij een scherp oog voor veiligheid en privacy. We respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld, in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

We gebruiken uw persoonsgegevens en documenten slechts voor het afwikkelen van abonnementen, contracten en accounts bij bedrijven en instanties. De persoonsgegevens en documenten zullen uitsluitend ter beschikking worden gesteld de bedrijven en instanties waarbij abonnementen, contracten en accounts worden afgewikkeld. De gegevens worden niet verkocht aan derden.

Nadat de gebruikersperiode is afgerond, verwijderen wij uw gegevens van onze servers.

Start hier met opzeggen

Aanvaard ik met deze dienst automatisch de erfenis?
Bij gebruik van deze dienst is de kans klein dat u de erfenis zuiver aanvaardt. Er zijn echter wel handelingen die er toe kunnen leiden dat u de nalatenschap zuiver aanvaardt. Dit zijn handelingen waarbij goederen (waaronder ook geld) uit de nalatenschap worden onttrokken. Enkele voorbeelden zijn:
  • In het geval dat er als gevolg van het overlijden recht bestaat op de restitutie van een geldbedrag, dan kan het zijn dat het bedrag automatisch wordt teruggestort op de rekening waarvan het is afgeschreven (doorgaans de ervenrekening). Dat is geen probleem. Als het geld wordt gestort op de privérekening van de gebruiker van de dienst van Closure dan wordt dit geld ‘onttrokken’ uit de nalatenschap en dat kan gezien worden als zuivere aanvaarding. 
  • Als er goederen op naam van een erfgenaam worden gezet, zoals bijvoorbeeld een mobiele telefoon, kan dit worden gezien als zuivere aanvaarding.
  • Als na de overzetting de kosten van de dienst/ het abonnement nog wel ten laste komen van de ervenrekening en het abonnement zelf ten bate van de gebruiker komt.
  • Als de overledene nog een geldbedrag verschuldigd was en u betaalt deze schuld van het geld op de ervenrekening.
Aanvaarding van een nalatenschap kan nadelige juridische en/of financiële consequenties voor u hebben. Als u nog geen keuze hebt gemaakt over of u de nalatenschap aanvaardt en zo ja, op welke wijze (zuiver of beneficiair), dan adviseren wij u om in uw account aan te geven dat u de diensten, waarbij er mogelijk goederen uit de nalatenschap worden onttrokken, later wilt afhandelen.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u voor meer informatie over aanvaarding en verwerping van een nalatenschap kijken op de website van de Rechtspraak ( www.rechtspraak.nl).