Huur opzeggen na overlijden

Huur opzeggen na overlijden

Wilt u de huur opzeggen na overlijden? Of wilt u weten of u kunt blijven wonen in het huurhuis? Dit is afhankelijk van de huidige huursituatie. Zijn er naast de overleden huurder andere huurders of overige inwoners? In dit overzicht leest u wat u per situatie moet doen.

 

Centraal Meldpunt Overlijden

Bij het opzeggen van de huur, moet u ook allerlei andere bedrijven informeren over het overlijden. Denk bijvoorbeeld aan de energie – , water -, internet – en telefonie leverancier. Wist u dat u al deze bedrijven ongeveer dezelfde informatie bij u uitvragen? Bij Closure kunt u alle bedrijven op één centrale plek opzeggen. Bespaar uzelf deze kopzorgen. Lees hier meer over hoe het werkt. 

Huur opzeggen na overlijden

 

Huur opzeggen na overlijden: 4 situaties

De huurovereenkomst eindigt niet direct door het overlijden van de huurder (art. 7:229 BW). Het is van belang of er naast de overleden huurder andere huurders of medehuurders zijn en of er mogelijk overige inwoners zijn. Er zijn 4 situaties die zijn voor kunnen doen.

 

1. Huur opzeggen na overlijden: Overledene woont alleen

De huurovereenkomst eindigt automatisch na twee kalendermaanden na het overlijden als u de verhuurder informeert. Let op: Als u de nalatenschap heeft aanvaard, neemt u de verplichtingen van de overleden persoon over omtrent de huur:

  1. Betalen van huurachterstand
  2. Herstellen van gebreken en het nakomen van de onderhoudsplicht van de huurder

Het is ook mogelijk dat nabestaanden de erfenis beneficiair aanvaarden. Dit betekent dan dat er eerst een overzicht wordt gemaakt van alle schulden en bezittingen, waarna erfgenamen pas beslissen of ze de nalatenschap aanvaarden of verwerpen.

Wilt u de huur eerder opzeggen? U mag de na de eerste kalendermaand opzeggen (art. 7:268 BW).

Wilt u de woning blijven huren? Als erfgenaam kunt u de verhuurder niet verplichten om de woning aan u te blijven verhuren. Wel kunt u de verhuurder vragen om een nieuwe huurovereenkomst te sluiten.

 

2. Huur opzeggen na overlijden: Één of meer samenhuurders

Als één of meer huurders samen een huurovereenkomst zijn aangegaan blijft de huurovereenkomst in stand. De andere samenhuurders zijn verantwoordelijk voor de huidige en toekomstige verplichtingen omtrent de huurovereenkomst, zoals het betalen van huur.

 

3. Huur opzeggen na overlijden: Één of meer medehuurders

Als er één of meer medehuurders zijn blijft de huurovereenkomst in stand (art. 7:268 BW). De medehuurders zijn verantwoordelijk voor de huidige en toekomstige verplichtingen omtrent de huurovereenkomst, zoals het betalen van huur.

Als medehuurder kunt u de huurovereenkomst tussentijds opzeggen. Dit kan tegen het eerste van de kalendermaand, binnen 6 maanden na het overlijden van de medehuurder. De opzegtermijn is dan 1 maand.

 

4. Huur opzeggen na overlijden: Met overige huisgenoten

In Nederland komt het veel voor dat er huisgenoten zijn die formeel geen samenhuurders of medehuurders zijn. Deze huisgenoten zijn dus ook niet opgenomen in de huurovereenkomst. In dit geval wordt de huurovereenkomst automatisch 6 maanden voortgezet.

Let op: Informeer de verhuurder over het overlijden. Als dat niet gebeurt, is de huisgenoot schadeplichtig ten opzichte van de verhuurder als de verhuurder schade lijdt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gederfde huurinkomsten.

Wilt u als huisgenoot ook na 6 maanden blijven huren? Dan dient u binnen 6 maanden na afloop van eerste 6 maanden een verzoek indienen bij de kartonrechter. De rechter kijkt of de overleden huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding had met de huisgenoten. Wat daaronder wordt verstaan, bepaalt een rechter van geval tot geval. De gemeenschappelijke huishouding tussen ouders en kinderen wordt bijvoorbeeld niet als duurzaam beschouwd. Dit komt omdat deze huishouding van aflopende aard is. De termijnen van 6 maanden dienen volgens de Hoge Raad zijn erg streng, dus doe dit op tijd.

Als de huisgenoot uiteindelijk huurder wordt, wordt deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen ontstaan na het overlijden van de huurder. Dit geldt bijvoorbeeld voor de huurkosten.

Zijn er schulden of eventuele herstelkosten van voor het overlijden? Daar is de huisgenoot niet voor verantwoordelijk. Deze gaan over op de erfgenamen, als zij de nalatenschap aanvaarden.

 

Alle abonnementen op één centrale plek opzeggen

Abonnementen beëindigen bij bedrijven duurt lang. Het is vaak een lange zoektocht naar de juiste opzegprocedure en de contactgegevens. Kan dat niet eenvoudiger?

ING opzeggen na overlijden .  Air Miles opzeggen na overlijden . Nationale Nederlanden opzeggen na overlijden . KPN opzeggen na overlijden . Vara gids opzeggen na overlijden . AD opzeggen na overlijden  OV chipkaart opzeggen na overlijden . Nuon opzeggen na overlijden

Bij Closure kunt u alle abonnementen, contracten en accounts op één centrale plek beëindigen of overzetten op een andere naam. Van telefoonabonnementen, bankzaken, verzekeringen, sportclubs, social media en nog veel andere zaken.

Checklist

Selecteer welke diensten u wilt beëindigen of over wilt nemen en per wanneer.

Gegevens

Vul de gegevens van de overledene in. U heeft geen wachtwoorden of ID-nummers nodig.

Of lees hier meer over hoe het werkt